اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی

قراردادهای اعطا شده

شما میتوانید معلومات در رابطه با قراردادهای اعطا شده را بدست آورید. لطفآ برای مشاهده قراردادهای اعطا شده توسط نهادهای تدارکاتی جمهوری اسلامی افغانستان معلومات درخواستی زیر را وارد کنید.

نهاد تدارکاتی
نوعیت تدارکات

لست قراردادهای اعطا شده.

تعداد قراردادها در این جستجو:198
شمارهنهاد تدارکاتینوعیتنام پروژهشماره پروژهموضوعتاریخ اعطای قراردادارزش قرارداد به افغانیداوطلب برندهتاریخ تکمیل پروژه
1وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناستجهيزات اطلاعات جمعیmoi95-c-0110قرارداد 11 قلم تجهیزات اطلاعات جمعی (2نوع کمره،2نوعپایه کمره cd-dvd-dvcفلش میمری وایس ریکارد وهاردسک16/09/13955191370شرکت تجارتی اریانا افغان لوژستیک30/09/1396
2وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناس غذا برای کارمندان با یونیفورم moi95-c-2009قرارداد 15 قلم مواد اعشوی (برنج سیله اعلی،برنج سیله کلان،روغن مایع،رب رومی،لوبیاسرخ،نخودخام،دالنخود،ماش،درشت،نمک طعام،کانفلور،مساله دیک،بوره میده،چای سبزوسیاه وشیرخشک عموم قطعات جزوتام های پولیس ملی24/08/139512306427197شرکت لوژستیکی اقرآ30/09/1396
3وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیپروژه ولایات کمتر انکشاف یافته (ولایت سمنگان)MRRD/451/R.PROGRAM/52/MOF/9/CC/SMN/95اعمار مکتب 8 صنفی خشت پخته با یک اتاق کمپیوتر و یک اتاق لابراتوار پوشش آیبیم و آهن پوش قریه ایبلاق ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان 16/11/13957670992شرکت ساختمانی کندل لمیتد 11/11/1396
4وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/133/C2/001: اعمار 10.8 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان های آبرو آن از مسجد صادقی پادشاه الی قریه قلعه خواجه، ولسوالی بگرام ولایت پروان16/11/139599923320شرکت ساختمانی کریم شریفی 16/11/1396
5وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/KBL/LGR/055/C2/001اعمار9.5 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل گردیز الی زرغون شهر (مسجد علی خیل قریه ملک ها) ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر16/11/1395149532170شرکت ساختماني تابش اميد 16/11/1396
6وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/135/C2/001اعمار 5.34 کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان های آبرو آن از ریاست زراعت الی قریه دهنو ( بایان علیا) ولسوالی چاریکار ولایت پروان13/11/139557319590شرکت ساختماني ممبر 13/11/1396
7وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناستجهيزات مولد انرژیmoi95-c-2002قرارداد یک قلم نان خشک عموم قطعات جزوتام های پولیس ملی02/01/1395126355001شرکت لوژستیکی سنجر فیضی30/09/1396
8وزارت انرژی و آب تدارکات تهیه اجناسکود بودیجوی نامشخص / ضرورت به آپدیت دارد MEW/659/ICB/bپروژه خریداری ، نصب و سامان آلات 24 باب برج برق رسانی ولسوالی های رباط سنگی کشک کهنه و گلران ولایت هرات17/12/139575211255East Technology) JV (MECAC)28/12/1396
9وزارت احیا وانکشاف دهات تدارکات امور ساختمانیبرنامه ملی سرکهای روستایی (NRAP) /برنامه ملي دسترسي به دهات (ARAP)RRD/MOF/NRAP/NTH/SRL/028/C2/001اعمار 2.77 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمان های آبرو آن در بازار بلخاب ولسوالی بلخاب ولایت سر پل.09/11/139568444620شرکت ساختماني پسران محمد نعيم09/11/1396
10وزارت امور داخله تدارکات تهیه اجناسغذا - بدون معاشmoi95-c-2007قرارداد یک قلم گوشت عموم قطعات جزوتام هایمرکزی زون های ساحوی بشمول ق،ا،ولایات پولیس سرحدی وقطعات خاص برای لات چهارم ، 1 قلم نان خشک قرارداد چهارچوبی برایشرکت های مشرک تولید مواد غذای جاهد ومهتاب الف لات اول ولات دوم به این شرکت داده شده20/08/1395128119453شرکت گل دوست امانی26/10/1396
12345678910...