اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی ۲۰ قرارداد را به ارزش حدود دوازده و نیم (۱۲،۵) میلیارد افغانی منظور کرد

 
  13/10/1395
 

کابل: هشتادمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز شنبه مؤرخ ۱۱ جدی ۱۳۹۵ در آرگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه هفته وار کمیسیون، ۲۰ قرارداد به ارزش حدود دوازده و نیم (۱۲،۵) میلیارد افغانی منظور گردید. عمده ترین این قرارداد ها عبارت اند از:
-    پروژه دیزاین، انتقال، نصب و فعال سازی سب ستیشن ۲۰/ ۱۱۰کیلوولت ولسوالی سروبی
-    پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلو وات از آقینه الی اندخوی و شبرغان و هچنان فعال سازی شبکه توزیعی برق در ولایت های لوگر و گردیز
-    اعمار فاز سوم بند کمال خان که مشروط به بررسی وزارت اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا ها منظور گردید.
-    اعمار فاز سوم بخش اول سرک از بنگی الی اشکمش ولایت تخار
-    اعمار بخش اول سرک مهترلام بابا الی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان
-    اعمار ۱۴ کیلومتر سرک اسفالت در قریه کندوا ولسوالی خوشی ولایت لوگر
-    بازسازی سرکهای شهر زرنج ولایت نیمروز به طول ۹ کیلومتر
-    تعدیل قرارداد شرکت خدمات مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش
-    پروژه ایجاد مرکز معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
-    ۳۶ قلم تجهیزات تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی اداره امور
-    و ۵ قرارداد دیگر که ماشین آلات طباعتی، لوازم مطبخ، مفروشات و مواد اعاشوی مربوط وزارت دفاع ملی را شامل میگردد.
از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی پروژه مطالعات تخنیکی بند های ذخیروی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار و آب شوره ولایت بادغیس را جهت بررسی بیشتر اعاده کرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان مشکلات تعدادی از پروژه های وزارت صحت عامه را، از قبیل شفاخانه ها و بانک های خون، که مشکلات تخنیکی، بودجوی و اجتماعی آنها از گذشته باقیمانده است، مورد مداقه قرار داده و در مورد آنعده پروژه های که به مشکل هزینه مالی مواجه است وزارت مالیه را مکلف کرد تا با تمویل کننده های آنها موضوع را مطرح نموده و راه حل دریافت گردد و آنعده پروژه های که به مشکلات اجتماعی مواجه است، از طریق تماس با والیان ولایت های مربوطه به آنها رسیدگی صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان حین منظوری قرارداد های مربوط به د افغانستان برشنا شرکت و وزارت فواید عامه، هر دو نهاد را مکلف ساخت تا از صحت اسناد و ظرفیت کارمندان کلیدی شرکت های برنده قرارداد های منظور شده در جلسه، حصول اطمینان نمایند.

در این جلسه همچنان دوکتور عبدالله عبدالله  رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، استاد محمد سرور دانش معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مسولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کمیسیون های مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع  نیز اشتراک داشتند.