اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش بیش از دونیم میلیارد افغانی ۱۱ قرارداد را تایید کرد

 
  07/10/1395
 

کابل: هفتاد و نُهمین جلسه هفته وار کمیسیون تدارکات ملی شام شنبه مؤرخ ۴ جدی ۱۳۹۵ به ریاست جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست پروژه های شامل اجندا مورد بحث قرار گرفت و در مورد آنها تصمیم اتخاذ گردید، که در نتیجه ۱۱ قرارداد به ارزش بیشتر از دونیم میلیارد افغانی منظور شد و دو قرارداد جهت بررسی بیشتر اعاده گردید.
عمده ترین قرارداد های منظور شده در این نشست شامل پروژه های ذیل می باشد:
•    قرارداد خرید ۱۰۰ تن گندم از کشور ازبکستان
•    پروژه حفظ و مراقبت سیستم آب رسانی و کانالیزاسیون تأسیسات وزارت امور داخله در نُه زون
•    تدارک ۱۳۵ قلم ظروف و لوازم آشپزخانه ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی قول اردو های ساحوی
•    قرارداد ۱۰ قلم مواد اعاشوی ضرورت قطعات، جزوتامها و ادارات مرکزی و ساحوی اردوی ملی برای سال ۱۳۹۶
•    پروژه بازسازی سرک ولسوالی ده صلاح الی شاشان ولایت بغلان، و
•    پروژه قیرریزی سرک گردنه سخی
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد وزارت امور داخله را به دلیل مشکلات تخنیکی اعاده کرد، و برخی از قراردادهای وزارت دفاع ملی و فواید عامه را به گونه مشروط تایید کرد. همچنان در این نشست به وزارت اقتصاد و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها وظیفه سپرده شد تا خلص سوانح کارمندان کلیدی شرکت برنده برای بازسازی سرک ولسوالی ده صلاح الی شاشان در ولایت بغلان را ارزیابی نمایند. در این جلسه علاوه بر اعضای کمیسیون، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون های مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، کمیسیون مالی، بودجه و اقتصاد ملی مشرانو جرگه، کمیته پارلمانی مبارزه با فساد اداری و اداره سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.
شایان ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی از سال ۱۳۹۴ خورشیدی تاکنون ۷۸ نشست هفته وار و فوق العاده برگزار کرده، در این نشست ها بیش از ۲۰۰۰ قرارداد ارزیابی و بیشتر از ۱۸۰۰ آن مورد تایید قرار گرفته است. در برخی از این قراردادها بیش از ۱۵ میلیارد افغانی صرفه جویی صورت گرفته است