اداراتی که تصدیق ظرفیت تدارکاتی را اخذ نموده اند
اعلان برنامه های آموزشی تدارکات
بیشتر بخوانید
ثبت نام برای کورس های آموزشی
 

کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد   افغانی منظور کرد


30/12/1395

قرارداد اتصال سب استیشن های برق از غزنی الی کندهار و ۱۴ قرارداد دیگر منظور شد

24/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به شمول کاسا-۱۰۰۰، بند کمال خان و بند دهنه دره منظور کرد

16/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی 10 قرارداد را به ارزش چهارمیلیارد افغانی منظور کرد

12/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی چهار قرارداد را به ارزش۲۷۰ میلیون افغانی منظور کرد


04/12/1395

کمیسیون تدارکات ملی سه قرارداد را به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی، منظور کرد

27/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۳۵۰ میلیون افغانی منظور کرد

20/11/1395
اشتراک بازرس ویژه ایالت متحده امریکا در جلسه کمیسیون تدارکات ملی و منظوری هشت قرارداد از سوی این کمیسیون
12/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی پنج پروژه را منظور، دو پروژه را رد  و دو پروژه دیگر را اعاده کرد

03/11/1395

کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش حدود سیزده و نیم (۱۳،۵) میلیارد افغانی منظور کرد

28/10/1395

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد طرح و دیزاین پلان شهری کابل منظور کرد

20/10/1395

کمیسیون تدارکات ملی ۲۰ قرارداد را به ارزش حدود دوازده و نیم (۱۲،۵) میلیارد افغانی منظور کرد

13/10/1395

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش بیش از دونیم میلیارد افغانی ۱۱ قرارداد را تایید کرد

07/10/1395

کمیسیون تدارکات ملی 10 قرارداد را به ارزش دو (۲) میلیارد افغانی منظور کرد

29/09/1395

کمیسیون تدارکات ملی ۲۰ قرارداد را به ارزش ۴،۴ ( چهار اعشاریه چهار) میلیارد افغانی منظور کرد

23/09/1395

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش بیش از ۸،۸ میلیارد افغانی ۲۷ قرارداد را تایید کرد

17/09/1395

کمیسیون تدارکات ملی ۱۳ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد افغانی منظور کرد

14/09/1395

کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد را به ارزش حدود 370 میلیون افغانی منظور کرد

01/09/1395

کمیسیون تدارکات ملی پنج قرارداد را به ارزش یک میلیارد افغانی منظور کرد

25/08/1395

بازتاب اصلاحات کلیدی در تدارکات عامه در گزارش جدید نهاد شفافیت بین الملل

17/08/1395
1234567